Målning utvändigt

Ny färg utvändigt på del av fasad. Blivande café.